top of page

FITRAPEDIA

  • Ahmad Arli Hikmawan

Sang Maha Pencipta

Sang Maha Pencipta merupakan Tuhan Zat Maha Segala yang merupakan sumber dari segala sesuatu yang manusia ketahui dan akan ketahui di masa lalu dan di masa depan.

bottom of page