top of page

FITRAPEDIA

  • Ahmad Arli Hikmawan

Perkenalan kepada Sang Pencipta (Agama)

Perkenalan Sang Pencipta mengacu pada berbagai macam ajaran yang dirumuskan oleh keempat Muhammad dalam usaha mereka mengendalikan sifat setan anak-anak mereka umat manusia yang selalu mengakibatkan kehancuran bagi diri mereka sendiri, baik di dalam kehidupan maupun kematian.

bottom of page